Svenska

Läxa till v. 17 och vidare

6B/C
En grupp elever ansvarar för att läsa in sig på veckans nyheter och sedan redovisa.

Läxa till v. 5

6B /C  till 31/1 - Intervjuläxa. Bokredovisningar 15/2 och 16/2 för samtliga i 6B och 6C.
6A har ingen läxa.

Läxa till v. 49

6 B/C - läsa skönlitteratur minst 30 min. (Läxan gäller varje vecka fram tills att man har redovisat sin bok i skolan).

Läxa till v. 48

6 B/C - läsa skönlitteratur minst 30 min. (Läxan gäller varje vecka fram tills att man har redovisat sin bok i skolan).

Läxa till v. 47

6 B/C - läsa skönlitteratur minst 30 min. Tänka ut ett ämne till insändare.


Läxa till v.43
Inlämning av faktatext; 6A till måndag, 6B/C till onsdag.


Läxa till v.42
Läxa till den 18/10 för alla tre klasser:
- Intervjua en vuxen om sitt arbete.

Populära inlägg i den här bloggen

V. 23

V. 18

V. 48