NO

Läxa till v. 6

Alla 6:or - läxa v. 5 + läsa och anteckna s.68,69

Alla information kan ni hitta inom den här länken:
www.davetrollboda.wordpress.com

Läxa till v. 5

Alla 6:or - läxa v. 4

Alla information kan ni hitta inom den här länken:

www.davetrollboda.wordpress.com

Populära inlägg i den här bloggen

V. 23

V. 50

V. 49