SO

Att kunna till provet på 1700-talet och 1800-talet, v. 20

6B torsdag 17/5
6A och 6C fredag 18/5

Material:
·        Boken Koll på 1700-talet s. 6-31, s. 32-37, s. 42-43
·        Tidslinjen
·        Lucktexter om Frihetstiden
                                       Gustavianska tiden
                                       Kontakter med omvärlden
·        Tabell: En jämförelse av levnadsvillkoren för barn i början av 1800-talet
               och  idag
·        Häfte: Skiftesreformen i jordbruket, 1800-talet

·        Arbetsblad: Befolkningsökningen

           
Detta ska du lära dig:
·        Hur den politiska makten förändras och utvecklas under perioden (frihetstiden och gustavianska tiden).
·        Hur jordbruket förändras och utvecklas under perioden (skiftesreformen, effektivare metoder, nya grödor).
·        Orsaker och konsekvenser av den stora befolkningsökningen (jordbrukets utveckling, bättre hälsovård, fred, emigrationen till Amerika).
·        Kontakter med omvärlden (Ostindiska kompaniet, kända vetenskapsmän, kolonier, Frankrike).
·        Likheter och skillnader mellan liven i de fyra stånden (t ex mat, kläder, utbildning, bostad, yrken).Läxa till v.5

Alla 6:or har läxa till den 1/1 och 2/2. Gå in på Elevspel.se, sök efter Hinduism och gör spelen. Bra träning på vad du minns.

Populära inlägg i den här bloggen

V. 23

V. 18

V. 48