V. 45

Hej alla föräldrar!

Vi vill informera er att omdömen finns att läsa på skolwebben och att godtagbart motsvarar E betyg.

SO - Proven i geografi hann inte sambedömas innan omdömena skulle skrivas därför finns dessa inte med.
Den gär veckan eleverna har börjat i SO med samhällskunskap ; Lag och rätt. Vecka 47 eller 48 ska barnen skriva en inlämningsuppgift som sedan ska bedömas. Uppgiften skrivs i skolan eller på läxhjälpen.

Spanska läxa - Deises grupp
Cap 1 - Vecka 46
Cap 2 - Vecka 47
Cap 3 - vecka 48

Läxorna är alltid på onsdagar. 

Musik
Alla 3 klasser har skriftligt och muntligt redovisning av en musikstil v. 46.

Andra läxor ligger inom ämne.

Trevlig helg!

Populära inlägg i den här bloggen

V. 23

V. 50

V. 49